logo_inside_firma.jpg

Informacja prawna

Wyłączenie odpowiedzialności prawnej


1. Treść oferty internetowej


Polymed Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje tematyczności, poprawności, kompletności lub jakości dostarczanej informacji. Roszczenia wobec autora, które odnoszą się do szkód materialnych lub duchowych, spowodowanych przez użycie lub niewykorzystanie informacji przedstawionych i /lub wykorzystanie informacji błędnych i niepełnych, są zasadniczo wykluczone, o ile nie można udowodnić celowego działania lub rażącego zaniedbania przez autora. Wszystkie oferty nie mają charakteru wiążącego ani obowiązującego. Autor rezerwuje sobie prawo do zmiany części lub całości oferty bez oddzielnego oświadczenia, oraz prawo do uzupełnienia, usunięcia lub zatrzymania publikacji okazjonalnie lub ostatecznie. Podane parametry soczewek wewnątrzgałkowych (np. stała A, ACD itp.) zasadniczo odpowiadają zaleceniom. Każdy operujący okulista powinien określić wartości indywidualne zgodnie z własnym doświadczeniem, techniką implantacji, sprzętem technicznym oraz wynikami pooperacyjnymi.


2. Autor i prawa autorskie

Autor stara się uwzględnić prawa autorskie stosowanych schematów, plików wideo, sekwencji wideo i tekstów we wszystkich publikacjach, stara się wykorzystywać wykresy, pliki wideo, sekwencje video i teksty stworzone przez samego autora lub posługuje się wolnymi od opłat schematami, plikami video, sekwencjami wideo i tekstami. Wszystkie chronione marki i zarejestrowane znaki towarowe wyszczególnione w ofercie internetowej oraz w razie potrzeby chronione przez strony trzecie, odpowiednio, z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa autorskiego oraz praw własności  odpowiednich firm zarejestrowanych są uwzględniane każdym przypadku bez zastrzeżeń. Jednak tylko ze względu na wskazanie, nie należy wyciągać wniosku, że nazwy handlowe nie są chronione przez prawa stron trzecich. Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez autora pozostają wyłącznie prawami  autora tych stron. Powielanie lub używanie takich wykresów, plików wideo, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest niedozwolone bez wyraźnej zgody autora.


3. Podstawa prawna

Brak odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, do której odnosi się ta strona. Jeśli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie odpowiadają lub nie w pełni odpowiadają obowiązującej sytuacji prawnej, pozostałe części dokumentu pozostają nienaruszone w swojej treści i ważności.

 


Fatal error: Exception thrown without a stack frame in Unknown on line 0