logo_inside_pacjenci.jpg

Urazy oka

Urazy oka, ich konsekwencje i co można zrobić


Istnieje niestety wiele okazji, w wyniku których oko może doznać uszkodzenia. Jeśli uszkodzenie wiąże się z urazem lub raną, chirurg zawsze będzie mówił o urazie.

Podczas gdy w przeszłości wypadki przemysłowe prowadziły do urazów, w czasach obecnych wypadki zdarzają się podczas aktywności rekreacyjnych.

Wypadki i urazy oka można podzielić na:

 • Oparzenia chemiczne
 • Oparzenia
 • Urazy wywołane ciałami obcymi o różnej intensywności
 • Stłuczenia gałki ocznej

 

Poparzenia chemiczne i zasadami

Poparzenia chemiczne i poparzenia zasadami są wywołane agresywnymi substancjami chemicznymi. Zagrożenie jest w szczególności wysokie wtedy, gdy nie nosi się okularów ochronnych.

 

Co robić?

UWAGA: Konieczne jest natychmiastowe, obfite wypłukanie (jeśli możliwe, pod woda bieżącą).

Należy również zwrócić się natychmiast do najbliższej kliniki okulistycznej.

 

Zagrożenie ogniem

Większość  “lekkich” oparzeń występuje w miesiącach letnich, głównie podczas grillowania, poprzez wybuchy lub strzelające płomienie.

Poważne oparzenia obejmują uszkodzenie przednich warstw oka (spojówka, rogówka). W poważnych przypadkach można stracić powiekę, a nawet mieć zniszczoną gałkę oczną.

 

Co należy zrobić w przypadku poparzeń?

UWAGA: Zanim przyjedzie karetka, należy przemyć oko bieżącą zimną wodą.

 

Urazy wywołane ciałami obcymi


Szczęście? – Uszkodzenie powieki i spojówki
Jeśli oko zostanie silnie uderzone przez ciało obce, może to prowadzić do powierzchniowych urazów ochronnych warstw oka (nabłonek rogówki), krwawienia i małych rozdarć spojówki lub rozerwanej skóry powieki.

Krwawienie ze spojówki i/lub powieki może wyglądać dużo poważniej niż jest w rzeczywistości. W każdym przypadku, okulista powinien przebadać dotknięty obszar aby wykluczyć poważny uraz.

Poważne uszkodzenia mechaniczne oka
Przyczyny mogą się różnić. Ostre lub szpiczaste przedmioty mogą powodować przykładowo poważne perforacje gałki ocznej. Uwolnione z maszyn części lecące z dużą prędkością mogą penetrować gałkę oczną. Praca z młotkiem lub świdrem może powodować że wokół latają fragmenty, itp.


Co zrobić po uszkodzeniu ciałem obcym?
Nie wolno manipulować przy uszkodzonym oku. Poważne uszkodzenia gałki ocznej wymagają natychmiastowej operacji lub innej pomocy medycznej. Jeśli w ranie nie ma już nic innego, do przykrycia oka można zastosować sterylny kompres. Nie wolno naciskać oka! Należy natychmiast udać się do szpitala. Jeśli istnieje jeszcze inny przedmiot, np. część drutu lub coś podobnego, w ranie, nie wolno go wyciągać, ale należy udać się do szpitala. Jeśli to możliwe, należy trzymać oko otwarte.

Stłuczenia gałki ocznej


Niektóre typowe przedmioty uderzające w gałkę oczną to korki od szampana, piłki tenisowe, pięści, kawałki drewna. Również silniejsze uszkodzenie oznacza stłuczenie. Poważne stłuczenia gałki ocznej mogą spowodować uszkodzenia wewnątrzgałkowe (np. krwawienie do oka, któremu towarzyszy wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego, odklejenie tęczówki, zamglenie). Potencjalnie niebezpieczne i groźne jest rozerwanie siatkówki, które może prowadzić do odklejenia siatkówki i poważnych zaburzeń widzenia.

Co można zrobić w przypadku stłuczenia oka?
Należy zgłosić się do okulisty i/lub kliniki okulistycznej. Jeśli nie ma potrzeby leczenia klinicznego, dalsza kontrola będzie niezbędna dla wykluczenia rozdarć siatkówki.

Jakie uszkodzenia mogą wystąpić po ciężkim urazie gałki ocznej?


Praktycznie wszystkie struktury oka mogą być dotknięte urazem:

 • Rozdarciu może ulec twardówka.
 • W komorze przedniej oka może dojść do krwawienia, może również wystąpić krwawienie do ciałka szklistego, jak również do siatkówki.
 • Tęczówka może ulec mechanicznemu uszkodzeniu, rozdarciu lub zniekształceniu.
 • Wystąpić może poważne zamglenie soczewek (zaćma urazowa).
 • Siatkówka może zostać rozdarta lub odklejona, co może prowadzić do nieodwracalnej utraty wzroku
 • Może się pojawić zapalenie oka, czasem ciężkie
 • Wzrosnąć może ciśnienie wewnątrzgałkowe (jaskra wtórna).
 • W siatkówce może dojść do zatrzymania wody (obrzęk).

 

Możliwe jest również dodatkowe uszkodzenie struktur otaczających oko – powiek, kanałów łzowych, mięśni oka lub kostnego oczodołu oka. Jeśli uszkodzony jest nerw wzrokowy, ostrość wzroku może zostać utracona bezpowrotnie lub dotknięta osoba może stracić wzrok.


Uszkodzenie tęczówki
W wypadku uszkodzeniu może również ulec tęczówka. Stanowi ona kolorową część oka, reguluje padanie światła ale nie tylko: kolor tęczówki nadaje twarzy indywidualny charakter. Jeśli ulegnie ona uszkodzeniu lub utracie, „czarna dziura” powoduje, że oko wydaje się nienaturalne i dziwne.

Uszkodzenie tęczówki może być spowodowane zarówno przez ostre, jak i twarde, tępe przedmioty, np. piłkę, poduszkę powietrzną czy przez sztuczne ognie.

Leczenie

Jeśli uszkodzona jest twardówka, konieczny jest zabieg chirurgiczny (z wyjątkiem urazów wywołanych tępym przedmiotem, kiedy nie zawsze jest to wymagane).

Aby zapobiec zakażeniom i zapaleniom, podawane są antybiotyki w formie kropli lub wlewów.

Podjęte środki zależą od uszkodzenia:

 • Usunięcie ciała obcego
 • Umocowanie tęczówki


 


Fatal error: Exception thrown without a stack frame in Unknown on line 0