8310.27S12 – standardowy, ultra krótki, zestaw operacyjny VGPC 27G TDC do aparatu EVA

Kategoria: